22 January 2018 in News

Har du kronisk ländryggssmärta och vill delta i en klinisk prövning?

Vi söker Dig som lider av kronisk smärta i ländryggen och är mellan 20-60 år gammal för en läkemedelsstudie. Behandlingen innebär att Du lottas till att få en injektion med antingen studieläkemedlet eller placebo (kontrollbehandling) i den mellankotsskiva (disk) som ger upphov till smärta. Du får smärtstillande medicin när injektionen ges.

Läs mer här, eller via menyn “Delta i klinisk prövning”